Dala-dala ni Asval ang magpapawalang-bisa sa pananggalang na ipinagkaloob kay Lira.